Vykdomi projektai

 


“Moksleiviai pažįsta regiono pramonę”

Projekto “Moksleiviai pažįsta regiono pramonę” tikslas – paskatinti jaunimą rinktis inžinerines specialybes, parodyti Panevėžyje pirmaujančias pramonės įmones, žaismingai supažindinti su veikla ir gaminama produkcija.
Projekto dalyviai: Panevėžio miesto bei regiono progimnazijų ir gimnazijų 8-11 klasių moksleiviai ir Panevėžio krašto pramonės įmonės.
Projekto vykdymas: bendradarbiaujant su Panevėžio miesto savivaldybe, mokymosi įstaigomis bei krašto pramonės įmonėmis, vykdyti nuolatinį mokinių lankymąsi įmonėse. Profesinio veiklinimo metu, mokiniai bus populiariai supažindinami su įmonės veikla, gamybos procesu ir gaminamais produktais.
Siekiant šio projekto sėkmės ir tęstinumo, bus vykdoma nuolatinė mokinių apklausa, kuri padės užtikrinti projekto kokybę.
Užpildyti anketą galite čia: Anketa moksleiviamas
Užpildyti anketą galite čia: Anketa mokytojams

 


„Panevėžio pramoninkų apskritasis stalas“

Projekto tikslas – asociacijos įmonių aukščiausio lygio vadovų savišvieta. Pagal aktualias temas, kviestiniai svečiai pristatys naujausias idėjas bei įžvalgas pramonės konkurencingumo, valdymo, automatizacijos, efektyvinimo, 4.0 Pramonės revoliucijos ir kitomis aktualiausiomis temomis. Po pristatymų vykstančiose vadovų diskusijose bus dalijamasi  idėjomis bei praktine patirtimi.

Temų sąrašas:

  1. 1. Valdysena
  2. 2. Personalas